shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0763.890.143
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 22 februari 2021
Begindatum:22 februari 2021
Naam:IMMO LEGIA
Naam in het Frans, sinds 22 februari 2021
Adres van de zetel: Rue de Herve 344 Stratenplan
4030 Liège
Sinds 22 februari 2021
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
info@immolegia.beSinds 22 februari 2021
Webadres:
www.immolegia.be Sinds 22 februari 2021
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 22 februari 2021
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Castelli ,  Vincianne  Sinds 22 februari 2021
Bestuurder Radermacher ,  Camille  Sinds 22 februari 2021
 
 

Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 3 maart 2021
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 18 maart 2021
Onderworpen aan BTW
Sinds 22 februari 2021
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 3 maart 2021
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 3 maart 2021
 
 

BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

BTW 2008  68.100  -  Handel in eigen onroerend goed
Sinds 22 februari 2021
BTW 2008  68.201  -  Verhuur en exploitatie van eigen of geleasd residentieel onroerend goed, exclusief sociale woningen
Sinds 22 februari 2021
BTW 2008  68.311  -  Bemiddeling bij de aankoop, verkoop en verhuur van onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis
Sinds 22 februari 2021
BTW 2008  68.312  -  Schatten en evalueren van onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis
Sinds 22 februari 2021
BTW 2008  70.210  -  Adviesbureaus op het gebied van public relations en communicatie
Sinds 22 februari 2021
BTW 2008  70.220  -  Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering
Sinds 22 februari 2021
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  68.311 -  Bemiddeling bij de aankoop, verkoop en verhuur van onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis
Sinds 18 maart 2021
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar22 februari 2021
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2021
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug