shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0764.363.364
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 25 februari 2021
Begindatum:25 februari 2021
Naam:HD Consulting
Naam in het Frans, sinds 25 februari 2021
Adres van de zetel: Avenue du Levant 36/A02 Stratenplan
5030 Gembloux
Sinds 25 februari 2021
Telefoonnummer:
+32476212871 Sinds 25 februari 2021
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
denis.higny@hdconsulting.euSinds 25 februari 2021
denis.higny@hdconsulting.euSinds 25 februari 2021
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 25 februari 2021
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Higny ,  Denis  Sinds 25 februari 2021
 
 

Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 maart 2021
Onderworpen aan BTW
Sinds 25 februari 2021
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 26 februari 2021
 
 

Toelatingen

Erkend door het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten (IAB)
Sinds 30 maart 2021
 
 

BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

BTW 2008  69.201  -  Accountants en belastingconsulenten
Sinds 25 februari 2021
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  69.201 -  Accountants en belastingconsulenten
Sinds 1 maart 2021
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering april
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar25 februari 2021
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2021
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug