shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0764.372.272
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 25 februari 2021
Begindatum:25 februari 2021
Naam:TOITURES DK
Naam in het Frans, sinds 25 februari 2021
Adres van de zetel: Rue Collette 4
4557 Tinlot
Sinds 25 februari 2021
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 25 februari 2021
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Depouhon ,  Kevin  Sinds 25 februari 2021
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 17 maart 2021
 
Dakdekker en waterdichtmaken
Sinds 1 april 2021
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 april 2021
Onderworpen aan btw
Sinds 1 maart 2021
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 april 2021
 
 

Toelatingen

Beroepsbekwaamheid dakdekking en waterdichtmaking
Sinds 1 april 2021
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 17 maart 2021
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  43.910  -  Dakwerkzaamheden
Sinds 25 februari 2021
Btw 2008  43.291  -  Isolatiewerkzaamheden
Sinds 25 februari 2021
Btw 2008  81.300  -  Landschapsverzorging
Sinds 25 februari 2021
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  43.910 -  Dakwerkzaamheden
Sinds 1 april 2021
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar25 februari 2021
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2021
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug