shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0764.385.932
Status:Actief
Rechtstoestand: Opening faillissement
Sinds 30 juni 2023
Begindatum:26 februari 2021
Naam:ECO ENERGY SOLUTIONS
Naam in het Frans, sinds 26 februari 2021
Afkorting: E.E.S.
Naam in het Frans, sinds 26 februari 2021
Ambtshalve doorhaling: Doorhaling wegens niet vervullen UBO-verplichtingen (1)
Sinds 22 februari 2024
Adres van de zetel: Quai des Ardennes 50
4020 Liège
Sinds 26 februari 2021
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 26 februari 2021
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Godefroid ,  Jean-Yves  Sinds 26 februari 2021
Curator (aanstelling door rechtbanken) Bourlet ,  Pierre-François  Sinds 30 juni 2023
Curator (aanstelling door rechtbanken) Dusart ,  Pierre  Sinds 30 juni 2023
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 16 maart 2021
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 1 maart 2021
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 16 maart 2021
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 16 maart 2021
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

Btw 2008  47.529  -  Detailhandel in overige bouwmaterialen in gespecialiseerde winkels
Sinds 26 februari 2021
Btw 2008  43.320  -  Schrijnwerk
Sinds 26 februari 2021
Btw 2008  43.999  -  Overige gespecialiseerde bouwwerkzaamheden
Sinds 26 februari 2021
Btw 2008  46.130  -  Handelsbemiddeling in hout en bouwmaterialen
Sinds 26 februari 2021
Btw 2008  47.524  -  Detailhandel in parket-, laminaat- en kurkvloeren in gespecialiseerde winkels
Sinds 26 februari 2021
Btw 2008  47.527  -  Detailhandel in sanitaire artikelen en sanitair installatiemateriaal in gespecialiseerde winkels
Sinds 26 februari 2021
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar24 februari 2021
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2022
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Deze administratieve doorhaling geeft aan dat de entiteit niet heeft voldaan aan haar verplichtingen om informatie door te geven aan het UBO-register of deze gegevens jaarlijks te actualiseren. Het zal worden ingetrokken zodra, volgens FOD Financiën, de relevante formaliteiten zijn vervuld. Voor vragen kunt u contact opnemen met de UBO-afdeling op het volgende adres: ubobelgium@minfin.fed.be.

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug