shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0764.395.830
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 26 februari 2021
Begindatum:26 februari 2021
Naam:REVOLTUS
Naam in het Frans, sinds 26 februari 2021
Adres van de zetel: Rue des Orneaux,Noville 41 Stratenplan
5310 Eghezée
Sinds 26 februari 2021
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 26 februari 2021
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Desclée de Maredsous ,  Charles  Sinds 26 februari 2021
 
 

Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 8 maart 2021
 
Elektrotechniek
Sinds 8 maart 2021
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan BTW
Sinds 1 maart 2021
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 8 maart 2021
 
 

Toelatingen

Beroepsbekwaamheid elektrotechnieken
Sinds 8 maart 2021
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 8 maart 2021
 
 

BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

BTW 2008  43.211  -  Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen
Sinds 26 februari 2021
BTW 2008  27.402  -  Vervaardiging van verlichtingsapparaten
Sinds 26 februari 2021
BTW 2008  33.140  -  Reparatie van elektrische apparatuur
Sinds 26 februari 2021
BTW 2008  33.200  -  Installatie van industriële machines, toestellen en werktuigen
Sinds 26 februari 2021
BTW 2008  42.220  -  Bouw van civieltechnische werken voor elektriciteit en telecommunicatie
Sinds 26 februari 2021
BTW 2008  43.212  -  Elektrotechnische installatiewerken, uitgezonderd aan gebouwen
Sinds 26 februari 2021
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug