shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0764.844.901
Status:Actief
Rechtstoestand: Opening faillissement
Sinds 13 februari 2023
Begindatum:9 maart 2021
Naam:GDS LOGISTIC
Naam in het Frans, sinds 9 maart 2021
Adres van de zetel: Rue L. Thonon 1   bus A1
4042 Herstal
Sinds 9 maart 2021

Doorgehaald adres sinds 15 maart 2023(1)
Telefoonnummer:
04.60.96.88.25 Sinds 1 april 2021
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
osman.yuksektepe@gds-logistics.beSinds 1 april 2021
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 9 maart 2021
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Yu̎ksektepe ,  Osman  Sinds 9 maart 2021
Curator (aanstelling door rechtbanken) Tasset ,  Jean  Sinds 3 april 2023
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 15 juni 2021
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 april 2021
Onderworpen aan btw
Sinds 1 juni 2022
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 10 augustus 2021
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

Btw 2008  49.410  -  Goederenvervoer over de weg, m.u.v. verhuisbedrijven
Sinds 9 maart 2021
Btw 2008  53.100  -  Postdiensten in het kader van de universele dienstverplichting
Sinds 9 maart 2021
Btw 2008  53.200  -  Overige posterijen en koeriers
Sinds 9 maart 2021
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

RSZ2008  49.410 -  Goederenvervoer over de weg, m.u.v. verhuisbedrijven
Sinds 1 april 2021
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar8 maart 2021
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2022
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)De doorhaling van een adres geeft aan dat de entiteit, de vestigingseenheid of het bijkantoor zich niet meer bevindt op het ingeschreven adres.

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug