shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0764.869.645
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 10 maart 2021
Begindatum:10 maart 2021
Naam:FAZ INVEST
Naam in het Frans, sinds 10 maart 2021
Afkorting: FAZ
Naam in het Frans, sinds 10 maart 2021
Adres van de zetel: En Hayeneux 116 Stratenplan
4040 Herstal
Sinds 10 maart 2021
Telefoonnummer:
0491-07.64.07 Sinds 11 maart 2021
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
albert.fazlija@u-smile.beSinds 11 maart 2021
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 10 maart 2021
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder 0758.560.586   Sinds 10 maart 2021
Vaste vertegenwoordiger Fazlija ,  Albert  (0758.560.586)   Sinds 10 maart 2021
 
 

Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 30 april 2021
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan BTW
Sinds 1 april 2021
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 30 april 2021
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 30 april 2021
 
 

BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

BTW 2008  41.101  -  Ontwikkeling van residentiële bouwprojecten
Sinds 10 maart 2021
BTW 2008  41.102  -  Ontwikkeling van niet-residentiële bouwprojecten
Sinds 10 maart 2021
BTW 2008  68.100  -  Handel in eigen onroerend goed
Sinds 10 maart 2021
BTW 2008  68.201  -  Verhuur en exploitatie van eigen of geleasd residentieel onroerend goed, exclusief sociale woningen
Sinds 10 maart 2021
BTW 2008  68.203  -  Verhuur en exploitatie van eigen of geleasd niet-residentieel onroerend goed, exclusief terreinen
Sinds 10 maart 2021
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar10 maart 2021
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2021
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug