shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0764.893.993
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 10 maart 2021
Begindatum:10 maart 2021
Naam:MCS CHAUFFAGE SRL
Naam in het Frans, sinds 10 maart 2021
Adres van de zetel: Avenue des Aisemences 20 Stratenplan
4100 Seraing
Sinds 10 maart 2021
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
gm@mcschauffage.beSinds 10 maart 2021
Webadres:
www.mcschauffage.be Sinds 10 maart 2021
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 10 maart 2021
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Marangon ,  Grégory  Sinds 10 maart 2021
 
 

Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 15 april 2021
Vrijstelling
Sinds 15 april 2021
Installatie (CV, klimaat, gas en sanitair)
Sinds 15 april 2021
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan BTW
Sinds 1 april 2021
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 15 april 2021
 
 

Toelatingen

Beroepsbekw. centrale verwarm. klimaatregeling, gas,sanitair
Sinds 15 april 2021
 
 

BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

BTW 2008  43.222  -  Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie
Sinds 10 maart 2021
BTW 2008  33.110  -  Reparatie van producten van metaal
Sinds 10 maart 2021
BTW 2008  42.219  -  Bouw van civieltechnische werken voor vloeistoffen, n.e.g.
Sinds 10 maart 2021
BTW 2008  43.221  -  Loodgieterswerk
Sinds 10 maart 2021
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug