shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0764.974.068
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 12 maart 2021
Begindatum:12 maart 2021
Naam:ACUOSTEOVET
Naam in het Frans, sinds 12 maart 2021
Adres van de zetel: Rue du Sud, Ligny 4C Stratenplan
5140 Sombreffe
Sinds 12 maart 2021
Telefoonnummer:
+32474997599 Sinds 12 maart 2021
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
celine_mouchet@yahoo.frSinds 12 maart 2021
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 12 maart 2021
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Mouchet ,  Celine  Sinds 12 maart 2021
 
 

Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 april 2021
Onderworpen aan BTW
Sinds 18 maart 2021
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 18 maart 2021
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

BTW 2008  75.000  -  Veterinaire diensten
Sinds 18 maart 2021
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  75.000 -  Veterinaire diensten
Sinds 1 april 2021
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug