shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0765.363.652
Status:Actief
Rechtstoestand: Opening faillissement
Sinds 30 mei 2023
Begindatum:18 maart 2021
Naam:MIAM YAM
Naam in het Frans, sinds 18 maart 2021
Adres van de zetel: Rue Gilles-Galler 65
4000 Liège
Sinds 15 september 2022
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 18 maart 2021
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Vignoul ,  Jessica  Sinds 18 maart 2021
Curator (aanstelling door rechtbanken) Biemar ,  Isabelle  Sinds 30 mei 2023
Curator (aanstelling door rechtbanken) Evrard ,  Olivier  Sinds 30 mei 2023
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Leurhandel
Sinds 23 maart 2021
 
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 23 maart 2021
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 6 april 2021
Onderworpen aan btw
Sinds 18 maart 2021
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 23 maart 2021
 
 

Toelatingen

Machtiging ambulante activiteiten
Sinds 23 maart 2021
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 23 maart 2021
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  47.810  -  Markt- en straathandel in voedings- en genotmiddelen
Sinds 18 maart 2021
Btw 2008  56.102  -  Eetgelegenheden met beperkte bediening
Sinds 18 maart 2021
Btw 2008  56.210  -  Catering
Sinds 18 maart 2021
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  56.102 -  Eetgelegenheden met beperkte bediening
Sinds 6 april 2021
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering december
Einddatum boekjaar 30 juni
Begindatum uitzonderlijk boekjaar17 maart 2021
Einddatum uitzonderlijk boekjaar30 juni 2022
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug