shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0765.420.664
Status:Actief
Rechtstoestand: Opening faillissement
Sinds 5 januari 2023
Begindatum:19 maart 2021
Naam:LS ELECTRO
Naam in het Frans, sinds 19 maart 2021
Adres van de zetel: Herhet 15
5560 Houyet
Sinds 19 maart 2021
Telefoonnummer:
+32474630880 Sinds 19 maart 2021
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
elecsteph@gmail.comSinds 19 maart 2021
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 19 maart 2021
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Litsermeyer ,  Marc  Sinds 19 maart 2021
Bestuurder Sanzot ,  Stéphan  Sinds 19 maart 2021
Curator (aanstelling door rechtbanken) Martini ,  Graziella  Sinds 5 januari 2023
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 1 april 2021
 
Elektrotechniek
Sinds 1 april 2021
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 19 maart 2021
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 april 2021
 
 

Toelatingen

Beroepsbekwaamheid elektrotechnieken
Sinds 1 april 2021
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 1 april 2021
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  47.910  -  Detailhandel via postorderbedrijven of via internet
Sinds 19 maart 2021
Btw 2008  47.540  -  Detailhandel in elektrische huishoudapparaten in gespecialiseerde winkels
Sinds 19 maart 2021
Btw 2008  95.220  -  Reparatie van huishoudapparaten en van werktuigen voor gebruik in huis en tuin
Sinds 19 maart 2021
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar1 april 2021
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2021
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug