shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0765.723.542
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 26 maart 2021
Begindatum:26 maart 2021
Naam:LAP-SUS
Naam in het Frans, sinds 26 maart 2021
Adres van de zetel: Rue Lambert Dewonck 31 Stratenplan
4452 Juprelle
Sinds 26 maart 2021
Telefoonnummer:
0495365454 Sinds 26 maart 2021
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
picha.francois@gmail.comSinds 26 maart 2021
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Commanditaire vennootschap
Sinds 26 maart 2021
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder Pichâ ,  François  Sinds 26 maart 2021
 
 

Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 20 april 2021
Vrijstelling
Sinds 20 april 2021
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan BTW
Sinds 1 april 2021
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 20 april 2021
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

BTW 2008  53.200  -  Overige posterijen en koeriers
Sinds 1 april 2021
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug