shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0765.857.461
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 30 maart 2021
Begindatum:30 maart 2021
Naam:SINELOMB
Naam in het Frans, sinds 30 maart 2021
Adres van de zetel: Rue Jean Gruslin 15 Stratenplan
4460 Grâce-Hollogne
Sinds 30 maart 2021
Telefoonnummer:
0497736551 Sinds 30 maart 2021
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
glaceetmoi@gmail.comSinds 30 maart 2021
sinelomb@gmail.comSinds 30 maart 2021
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 30 maart 2021
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Sineri ,  Antony  Sinds 30 maart 2021
 
 

Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 9 april 2021
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 26 mei 2021
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 april 2021
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 9 april 2021
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 9 april 2021
 
 

BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

BTW 2008  56.102  -  Eetgelegenheden met beperkte bediening
Sinds 30 maart 2021
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  56.102 -  Eetgelegenheden met beperkte bediening
Sinds 26 mei 2021
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering februari
Einddatum boekjaar 30 september
Begindatum uitzonderlijk boekjaar30 maart 2021
Einddatum uitzonderlijk boekjaar30 september 2021
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug