shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0765.884.383
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 31 maart 2021
Begindatum:31 maart 2021
Naam:ENTRE BRIQUE ET BLOC
Naam in het Frans, sinds 31 maart 2021
Adres van de zetel: Rue du Maireux 72
4630 Soumagne
Sinds 1 mei 2022
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 31 maart 2021
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Grégoire ,  Cédric  Sinds 31 maart 2021
Bestuurder Vullo ,  Michaël  Sinds 31 maart 2021
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 19 april 2021
 
Ruwbouw
Sinds 19 april 2021
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 19 juli 2021
Onderworpen aan btw
Sinds 1 april 2021
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 19 april 2021
 
 

Toelatingen

Beroepsbekwaamheid activiteiten op het gebied van ruwbouw
Sinds 19 april 2021
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 19 april 2021
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  43.994  -  Uitvoeren van metsel- en voegwerken
Sinds 1 april 2021
Btw 2008  41.201  -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 1 april 2021
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  43.995 -  Restaureren van bouwwerken
Sinds 19 juli 2021
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar24 maart 2021
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2022
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug