shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0765.938.823
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 31 maart 2021
Begindatum:31 maart 2021
Naam:BONBON CARAMEL
Naam in het Frans, sinds 31 maart 2021
Adres van de zetel: Rue François Lapierre 69
4620 Fléron
Sinds 31 maart 2021
Telefoonnummer:
0477345960 Sinds 31 maart 2021
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
info@bonboncaramel.beSinds 31 maart 2021
Webadres:
www.bonboncaramel.be Sinds 31 maart 2021
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 31 maart 2021
Aantal vestigingseenheden (VE): 4  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Fafchamps ,  Sophie  Sinds 31 maart 2021
Bestuurder Woltèche ,  Hervé  Sinds 31 maart 2021
Gedelegeerd bestuurder Woltèche ,  Hervé  Sinds 31 maart 2021
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 8 april 2021
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 juni 2021
Onderworpen aan btw
Sinds 1 april 2021
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 8 april 2021
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 8 april 2021
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  47.242  -  Detailhandel in chocolade en suikerwerk in gespecialiseerde winkels
Sinds 31 maart 2021
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  47.242 -  Detailhandel in chocolade en suikerwerk in gespecialiseerde winkels
Sinds 1 juni 2021
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar31 maart 2021
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2021
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug