shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0766.275.452
Status:Actief
Rechtstoestand: Opening faillissement
Sinds 20 oktober 2022
Begindatum:1 april 2021
Naam:D&M CONCEPT
Naam in het Frans, sinds 1 april 2021
Adres van de zetel: Av. du Bourg. Jean Materne(JB) 146
5100 Namur
Sinds 30 juni 2021
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 1 april 2021
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Sainsard ,  Alysson  Sinds 30 juni 2021
Curator (aanstelling door rechtbanken) Hoc ,  Benoit  Sinds 20 oktober 2022
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 11 juni 2021
 
Installatie (CV, klimaat, gas en sanitair)
Sinds 11 juni 2021
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 1 april 2021
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 11 juni 2021
 
 

Toelatingen

Beroepsbekw. centrale verwarm. klimaatregeling, gas,sanitair
Sinds 11 juni 2021
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 11 juni 2021
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  56.301  -  Cafés en bars
Sinds 31 augustus 2021
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar26 maart 2021
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2021
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug