shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0766.308.215
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 2 april 2021
Begindatum:2 april 2021
Naam:ICHOU
Naam in het Frans, sinds 2 april 2021
Adres van de zetel: Rue de Visé(CHE) 124
4602 Visé
Sinds 2 april 2021
Telefoonnummer:
+32492876857 Sinds 2 april 2021
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
sazachou@hotmail.comSinds 2 april 2021
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 2 april 2021
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Zahmari ,  Sarah  Sinds 2 april 2021
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 15 april 2021
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 3 mei 2021
Onderworpen aan btw
Sinds 15 april 2021
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 15 april 2021
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 15 april 2021
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  81.210  -  Algemene reiniging van gebouwen
Sinds 15 april 2021
Btw 2008  38.321  -  Sorteren van ongevaarlijk afval
Sinds 15 april 2021
Btw 2008  38.322  -  Terugwinning van metaalafval
Sinds 15 april 2021
Btw 2008  38.323  -  Terugwinning van inerte afvalstoffen
Sinds 15 april 2021
Btw 2008  43.992  -  Gevelreiniging
Sinds 15 april 2021
Btw 2008  81.220  -  Overige reiniging van gebouwen; industriële reiniging
Sinds 15 april 2021
Btw 2008  81.290  -  Andere reinigingsactiviteiten
Sinds 15 april 2021
Btw 2008  81.300  -  Landschapsverzorging
Sinds 15 april 2021
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  81.210 -  Algemene reiniging van gebouwen
Sinds 3 mei 2021
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar2 april 2021
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2021
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug