shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0766.424.912
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 7 april 2021
Begindatum:7 april 2021
Naam:AD ARDOISES
Naam in het Frans, sinds 7 april 2021
Adres van de zetel: Route de Limet 54
4577 Modave
Sinds 7 april 2021
Telefoonnummer:
+32488935965 Sinds 1 mei 2021
+32496254073 Sinds 1 mei 2021
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
adardoises@hotmail.comSinds 1 mei 2021
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 7 april 2021
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Arndt ,  Laurent  Sinds 7 april 2021
Bestuurder Devivier ,  Mathieu  Sinds 7 april 2021
Gedelegeerd bestuurder Arndt ,  Laurent  Sinds 7 april 2021
Gedelegeerd bestuurder Devivier ,  Mathieu  Sinds 7 april 2021
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 1 mei 2021
 
Dakdekker en waterdichtmaken
Sinds 1 mei 2021
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 27 september 2021
Onderworpen aan btw
Sinds 1 mei 2021
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 mei 2021
 
 

Toelatingen

Beroepsbekwaamheid dakdekking en waterdichtmaking
Sinds 1 mei 2021
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 1 mei 2021
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  43.991  -  Waterdichtingswerken van muren
Sinds 1 mei 2021
Btw 2008  42.211  -  Bouw van water- en gasdistributienetten
Sinds 1 mei 2021
Btw 2008  42.212  -  Bouw van rioleringen
Sinds 1 mei 2021
Btw 2008  42.219  -  Bouw van civieltechnische werken voor vloeistoffen, n.e.g.
Sinds 1 mei 2021
Btw 2008  42.220  -  Bouw van civieltechnische werken voor elektriciteit en telecommunicatie
Sinds 1 mei 2021
Btw 2008  43.120  -  Bouwrijp maken van terreinen
Sinds 1 mei 2021
Btw 2008  43.291  -  Isolatiewerkzaamheden
Sinds 1 mei 2021
Btw 2008  43.910  -  Dakwerkzaamheden
Sinds 1 mei 2021
Btw 2008  81.300  -  Landschapsverzorging
Sinds 1 mei 2021
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  43.910 -  Dakwerkzaamheden
Sinds 27 september 2021
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar7 april 2021
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2022
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug