shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0766.520.526
Status:Actief
Rechtstoestand: Opening faillissement
Sinds 19 juni 2023
Begindatum:8 april 2021
Naam:T.P.R.P.
Naam in het Frans, sinds 8 april 2021
Ambtshalve doorhaling: Doorhaling wegens niet vervullen UBO-verplichtingen (1)
Sinds 22 februari 2024
Adres van de zetel: Rue du Charbonnage 15   bus 3
4400 Flémalle
Sinds 8 april 2021
Telefoonnummer:
+32485056553 Sinds 8 april 2021
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
persfrancobe@gmail.comSinds 8 april 2021
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 8 april 2021
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Kalantarian ,  Seyed  Sinds 8 april 2021
Curator (aanstelling door rechtbanken) Ligot ,  François  Sinds 19 juni 2023
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 1 mei 2021
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 1 mei 2021
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 mei 2021
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 1 mei 2021
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

Btw 2008  49.410  -  Goederenvervoer over de weg, m.u.v. verhuisbedrijven
Sinds 1 mei 2021
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering september
Einddatum boekjaar 31 maart
Begindatum uitzonderlijk boekjaar8 april 2021
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 maart 2022
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Deze administratieve doorhaling geeft aan dat de entiteit niet heeft voldaan aan haar verplichtingen om informatie door te geven aan het UBO-register of deze gegevens jaarlijks te actualiseren. Het zal worden ingetrokken zodra, volgens FOD Financiën, de relevante formaliteiten zijn vervuld. Voor vragen kunt u contact opnemen met de UBO-afdeling op het volgende adres: ubobelgium@minfin.fed.be.

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug