shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0766.739.468
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 14 april 2021
Begindatum:14 april 2021
Naam:GLT Consulting
Naam in het Frans, sinds 14 april 2021
Adres van de zetel: Avenue des Vanneaux(N) 13 Stratenplan
4121 Neupré
Sinds 14 april 2021
Telefoonnummer:
+32492471977 Sinds 14 april 2021
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
gillet.exp@gmail.comSinds 14 april 2021
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 14 april 2021
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Gillet ,  Xavier  Sinds 14 april 2021
 
 

Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 22 april 2021
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan BTW
Sinds 22 april 2021
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 22 april 2021
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 22 april 2021
 
 

BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

BTW 2008  66.210  -  Risicoanalisten en schadetaxateurs
Sinds 22 april 2021
BTW 2008  70.220  -  Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering
Sinds 22 april 2021
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering september
Einddatum boekjaar 31 maart
Begindatum uitzonderlijk boekjaar14 april 2021
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 maart 2022
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug