shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0767.667.007
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 29 april 2021
Begindatum:29 april 2021
Naam:Solution Unlimited
Naam in het Frans, sinds 29 april 2021
Adres van de zetel: Clos Chanmurly 13 Stratenplan
4000 Liège
Sinds 29 april 2021
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 29 april 2021
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Feng ,  Qianyu  Sinds 29 april 2021
 
 

Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 6 mei 2021
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan BTW
Sinds 1 mei 2021
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 6 mei 2021
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 6 mei 2021
 
 

BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

BTW 2008  47.910  -  Detailhandel via postorderbedrijven of via internet
Sinds 29 april 2021
BTW 2008  49.410  -  Goederenvervoer over de weg, m.u.v. verhuisbedrijven
Sinds 29 april 2021
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar28 april 2021
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2022
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug