shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0769.607.995
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 11 juni 2021
Begindatum:11 juni 2021
Naam:SIMPLY BIZZ
Naam in het Frans, sinds 11 juni 2021
Adres van de zetel: Rue Hauzeur de Simony 37
4800 Verviers
Sinds 11 juni 2021
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 11 juni 2021
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Rivera Ferinaiu ,  Jennifer  Sinds 11 juni 2021
Persoon belast met dagelijks bestuur Rivera Ferinaiu ,  Jennifer  Sinds 11 juni 2021
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 1 juli 2021
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 11 juni 2021
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 juli 2021
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 1 juli 2021
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  46.190  -  Handelsbemiddeling in goederen, algemeen assortiment
Sinds 11 juni 2021
Btw 2008  70.210  -  Adviesbureaus op het gebied van public relations en communicatie
Sinds 11 juni 2021
Btw 2008  70.220  -  Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering
Sinds 11 juni 2021
Btw 2008  85.599  -  Overige vormen van onderwijs
Sinds 11 juni 2021
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar10 juni 2021
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2021
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug