shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0770.476.740
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 29 juni 2021
Begindatum:29 juni 2021
Naam:MDVS DECO
Naam in het Frans, sinds 29 juni 2021
Adres van de zetel: Rue de Herve 127
4651 Herve
Sinds 29 juni 2021
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 29 juni 2021
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Dewandre ,  Muriel  Sinds 29 juni 2021
Bestuurder Sacre ,  Véronique  Sinds 29 juni 2021
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 10 juli 2021
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 21 februari 2022
Onderworpen aan btw
Sinds 1 juli 2021
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 16 juli 2021
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 10 juli 2021
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  70.220  -  Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering
Sinds 1 juli 2021
Btw 2008  64.200  -  Holdings
Sinds 1 juli 2021
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  43.341 -  Schilderen van gebouwen
Sinds 21 februari 2022
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering december
Einddatum boekjaar 30 juni
Begindatum uitzonderlijk boekjaar29 juni 2021
Einddatum uitzonderlijk boekjaar30 juni 2022
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug