shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0771.555.915
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 19 juli 2021
Begindatum:19 juli 2021
Naam:DEPHI FOR
Naam in het Frans, sinds 19 juli 2021
Adres van de zetel: Rue Valeureux Champs(CER) 9
4632 Soumagne
Sinds 19 juli 2021
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Commanditaire vennootschap
Sinds 19 juli 2021
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder Destrée ,  Philippe  Sinds 19 juli 2021
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 25 augustus 2021
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 1 augustus 2021
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 25 augustus 2021
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 25 augustus 2021
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  32.400  -  Vervaardiging van spellen en speelgoed
Sinds 19 juli 2021
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug