shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0771.680.431
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 23 juli 2021
Begindatum:23 juli 2021
Naam:SaniTran
Naam in het Frans, sinds 23 juli 2021
Adres van de zetel: Ch. Malvoie 9
4801 Verviers
Sinds 23 juli 2021
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
sanitran1@hotmail.comSinds 23 juli 2021
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 23 juli 2021
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Schynts ,  Virginie  Sinds 23 juli 2021
Bestuurder Tran ,  Thai  Sinds 23 juli 2021
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 4 augustus 2021
 
Installatie (CV, klimaat, gas en sanitair)
Sinds 4 augustus 2021
 
Elektrotechniek
Sinds 4 augustus 2021
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 23 juli 2021
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 4 augustus 2021
 
 

Toelatingen

Beroepsbekwaamheid elektrotechnieken
Sinds 4 augustus 2021
Beroepsbekw. centrale verwarm. klimaatregeling, gas,sanitair
Sinds 4 augustus 2021
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 4 augustus 2021
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  43.222  -  Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie
Sinds 23 juli 2021
Btw 2008  43.120  -  Bouwrijp maken van terreinen
Sinds 23 juli 2021
Btw 2008  43.221  -  Loodgieterswerk
Sinds 23 juli 2021
Btw 2008  68.100  -  Handel in eigen onroerend goed
Sinds 23 juli 2021
Btw 2008  81.210  -  Algemene reiniging van gebouwen
Sinds 23 juli 2021
Btw 2008  82.990  -  Overige zakelijke dienstverlening, n.e.g.
Sinds 23 juli 2021
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar23 juli 2021
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2021
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug