shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0771.958.860
Status:Actief
Rechtstoestand: Opening faillissement
Sinds 5 juni 2023
Begindatum:3 augustus 2021
Naam:D&M
Naam in het Frans, sinds 3 augustus 2021
Adres van de zetel: Rue de Brialmont 2
4032 Liège
Sinds 3 augustus 2021
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 3 augustus 2021
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Yilmaz ,  Mehmet  Sinds 3 augustus 2021
Curator (aanstelling door rechtbanken) Thiry ,  Pierre  Sinds 5 juni 2023
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 11 augustus 2021
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 3 augustus 2021
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 11 augustus 2021
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 11 augustus 2021
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  56.102  -  Eetgelegenheden met beperkte bediening
Sinds 3 augustus 2021
Btw 2008  56.210  -  Catering
Sinds 3 augustus 2021
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar2 augustus 2021
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2022
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug