shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0772.531.556
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 13 augustus 2021
Begindatum:13 augustus 2021
Naam:GALAN GREEN
Naam in het Frans, sinds 13 augustus 2021
Adres van de zetel: Clos du Moulin à Vent 7/A
4300 Waremme
Sinds 13 augustus 2021
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
info@galanbox.comSinds 13 augustus 2021
Webadres:
www.galan-green.com Sinds 13 augustus 2021
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 13 augustus 2021
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder 0715.988.969   Sinds 13 augustus 2021
Vaste vertegenwoordiger Aslan ,  Levent  (0715.988.969)   Sinds 13 augustus 2021
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 31 augustus 2021
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 1 september 2021
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 13 september 2021
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 31 augustus 2021
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  43.120  -  Bouwrijp maken van terreinen
Sinds 1 september 2021
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar10 augustus 2021
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2021
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug