shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0772.563.725
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 16 augustus 2021
Begindatum:16 augustus 2021
Naam:SP TOITURES
Naam in het Frans, sinds 16 augustus 2021
Adres van de zetel: Avenue de la Libération(AYE) 90
4630 Soumagne
Sinds 16 augustus 2021
Telefoonnummer:
+32496288791 Sinds 16 augustus 2021
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
sp.toitures@gmail.comSinds 16 augustus 2021
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 16 augustus 2021
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder 0792.363.306   Sinds 25 januari 2023
Vaste vertegenwoordiger Pradelli ,  Steve  (0792.363.306)   Sinds 25 januari 2023
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 18 augustus 2021
 
Dakdekker en waterdichtmaken
Sinds 18 augustus 2021
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 september 2021
Onderworpen aan btw
Sinds 16 augustus 2021
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 18 augustus 2021
 
 

Toelatingen

Beroepsbekwaamheid dakdekking en waterdichtmaking
Sinds 18 augustus 2021
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 18 augustus 2021
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  43.910  -  Dakwerkzaamheden
Sinds 16 augustus 2021
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  43.910 -  Dakwerkzaamheden
Sinds 1 september 2021
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar16 augustus 2021
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2022
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug