shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0772.752.676
Status:Actief
Rechtstoestand: Opening faillissement
Sinds 13 juli 2023
Begindatum:1 oktober 2021
Naam:Bertrand, Florian
Sinds 1 oktober 2021
Telefoonnummer:
+32499608606 Sinds 1 oktober 2021
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
florianbertrand46@gmail.comSinds 1 oktober 2021
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Natuurlijk persoon
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Oprichter van een geregistreerde entiteit-natuurlijk persoon Bertrand ,  Florian  Sinds 1 oktober 2021
Curator (aanstelling door rechtbanken) Leclère ,  Sarah  Sinds 13 juli 2023
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 1 oktober 2021
 
Ruwbouw
Sinds 1 oktober 2021
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 1 oktober 2021
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 oktober 2021
 
 

Toelatingen

Beroepsbekwaamheid activiteiten op het gebied van ruwbouw
Sinds 1 oktober 2021
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 1 oktober 2021
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  43.994  -  Uitvoeren van metsel- en voegwerken
Sinds 1 oktober 2021
Btw 2008  41.201  -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 1 oktober 2021
Btw 2008  43.110  -  Slopen
Sinds 1 oktober 2021
Btw 2008  43.992  -  Gevelreiniging
Sinds 1 oktober 2021
Btw 2008  52.249  -  Overige vrachtbehandeling, exclusief in zeehavens
Sinds 1 oktober 2021
Btw 2008  82.990  -  Overige zakelijke dienstverlening, n.e.g.
Sinds 1 oktober 2021
 
 

Financiële gegevens

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug