shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0773.445.435
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 2 september 2021
Begindatum:2 september 2021
Naam:EGI
Naam in het Frans, sinds 2 september 2021
Adres van de zetel: Rue des Fagnoûles,Navaugle 7 Stratenplan
5580 Rochefort
Sinds 2 september 2021
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
egi.electricite@gmail.comSinds 2 september 2021
Webadres:
www.egi-electricite.be Sinds 2 september 2021
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 2 september 2021
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Garroy ,  Cédric  Sinds 2 september 2021
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 6 september 2021
 
Elektrotechniek
Sinds 6 september 2021
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan BTW
Sinds 1 oktober 2021
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 6 september 2021
 
 

Toelatingen

Beroepsbekwaamheid elektrotechnieken
Sinds 6 september 2021
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 6 september 2021
 
 

BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

BTW 2008  43.212  -  Elektrotechnische installatiewerken, uitgezonderd aan gebouwen
Sinds 2 september 2021
BTW 2008  25.110  -  Vervaardiging van metalen constructiewerken en delen daarvan
Sinds 2 september 2021
BTW 2008  33.140  -  Reparatie van elektrische apparatuur
Sinds 2 september 2021
BTW 2008  43.120  -  Bouwrijp maken van terreinen
Sinds 2 september 2021
BTW 2008  43.291  -  Isolatiewerkzaamheden
Sinds 2 september 2021
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug