shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0773.480.572
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 3 september 2021
Begindatum:3 september 2021
Naam:BETA 1
Naam in het Frans, sinds 3 september 2021
Adres van de zetel: Rue de la Sablonnière 55   bus 11
4031 Liège
Sinds 3 september 2021
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 3 september 2021
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Schoofs ,  Raphaël  Sinds 3 september 2021
Bestuurder Simon ,  Pascal  Sinds 3 september 2021
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 13 oktober 2021
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 19 oktober 2021
Onderworpen aan btw
Sinds 3 september 2021
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 13 oktober 2021
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 13 oktober 2021
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  62.030  -  Beheer van computerfaciliteiten
Sinds 3 september 2021
Btw 2008  62.090  -  Overige diensten op het gebied van informatietechnologie en computer
Sinds 3 september 2021
Btw 2008  63.110  -  Gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten
Sinds 3 september 2021
Btw 2008  95.110  -  Reparatie van computers en randapparatuur
Sinds 3 september 2021
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  63.110 -  Gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten
Sinds 19 oktober 2021
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar2 september 2021
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2021
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug