shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0773.504.625
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 3 september 2021
Begindatum:3 september 2021
Naam:BORCY
Naam in het Frans, sinds 3 september 2021
Adres van de zetel: Halleux 9   bus R
4170 Comblain-au-Pont
Sinds 3 september 2021
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Vennootschap onder firma
Sinds 3 september 2021
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder Borcy ,  Christophe  Sinds 3 september 2021
Zaakvoerder Borcy ,  Loïc  Sinds 3 september 2021
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 14 september 2021
 
Motorvoertuigen intersectoraal
Sinds 14 september 2021
 
Motorvoertuigen tot 3,5 ton
Sinds 14 september 2021
 
Motorvoertuigen boven 3,5 ton
Sinds 14 september 2021
 
Ruwbouw
Sinds 24 september 2021
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 15 november 2022
Onderworpen aan btw
Sinds 3 september 2021
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 5 oktober 2021
 
 

Toelatingen

Intersectorale beroepsbekwaamheid motorvoertuigen
Sinds 14 september 2021
Beroepsbekwaamheid motorvoertuigen tot 3,5 ton
Sinds 14 september 2021
Beroepsbekwaamheid motorvoertuigen boven 3,5 ton
Sinds 14 september 2021
Beroepsbekwaamheid activiteiten op het gebied van ruwbouw
Sinds 24 september 2021
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 14 september 2021
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  41.201  -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 3 september 2021
Btw 2008  41.202  -  Algemene bouw van kantoorgebouwen
Sinds 3 september 2021
Btw 2008  41.203  -  Algemene bouw van andere niet-residentiële gebouwen
Sinds 3 september 2021
Btw 2008  43.120  -  Bouwrijp maken van terreinen
Sinds 3 september 2021
Btw 2008  45.201  -  Algemeen onderhoud en reparatie van auto's en lichte bestelwagens (= 3,5 ton)
Sinds 3 september 2021
Btw 2008  45.202  -  Algemeen onderhoud en reparatie van overige motorvoertuigen (> 3,5 ton)
Sinds 3 september 2021
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  86.903 -  Ziekenvervoer
Sinds 15 november 2022
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug