shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0773.679.126
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 9 september 2021
Begindatum:9 september 2021
Naam:AREAVET
Naam in het Frans, sinds 9 september 2021
Adres van de zetel: Rue Amedée de Lantremange (Blt) 2/A
4300 Waremme
Sinds 9 september 2021
Telefoonnummer:
+3228946868 Sinds 9 september 2021
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
chm@e-comptact.comSinds 9 september 2021
equi-lift@hotmail.comSinds 9 september 2021
Webadres:
equi-lift.com Sinds 9 september 2021
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 9 september 2021
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder BOURELY ,  MATHILDE  Sinds 9 september 2021
Bestuurder Schoenaers ,  Pierre  Sinds 9 september 2021
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 4 november 2021
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 1 november 2021
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 4 november 2021
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 4 november 2021
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  28.220  -  Vervaardiging van hijs-, hef- en transportwerktuigen
Sinds 9 september 2021
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar3 september 2021
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2022
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug