shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0773.704.563
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 9 september 2021
Begindatum:9 september 2021
Naam:Hélène Vanhoutte Immobilier
Naam in het Frans, sinds 9 september 2021
Afkorting: HV Immobilier
Naam in het Frans, sinds 9 september 2021
Adres van de zetel: Marché Saint-Remy 1 Stratenplan
5000 Namur
Sinds 9 september 2021
Telefoonnummer:
+32477207978 Sinds 9 september 2021
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
helene.vanhoutte@gmail.comSinds 9 september 2021
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 9 september 2021
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Vanhoutte ,  Hélène  Sinds 9 september 2021
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 29 september 2021
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan BTW
Sinds 1 oktober 2021
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 29 september 2021
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 29 september 2021
 
 

BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

BTW 2008  68.100  -  Handel in eigen onroerend goed
Sinds 1 oktober 2021
BTW 2008  68.311  -  Bemiddeling bij de aankoop, verkoop en verhuur van onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis
Sinds 1 oktober 2021
BTW 2008  68.312  -  Schatten en evalueren van onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis
Sinds 1 oktober 2021
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar1 april 2021
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2022
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug