shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0774.317.742
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 20 september 2021
Begindatum:20 september 2021
Naam:AB Holding
Naam in het Frans, sinds 15 november 2021
Adres van de zetel: Rue de la Croix Limont 11
5590 Ciney
Sinds 20 september 2021
Telefoonnummer:
+3281510622 Sinds 20 september 2021
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
ameliebody@bodymat.beSinds 20 september 2021
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 20 september 2021
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Er zijn 13 functiehouders voor deze entiteit. Toon de functiehouders.
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 26 november 2021
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 31 december 2021
Onderworpen aan btw
Sinds 1 oktober 2021
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 26 november 2021
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 26 november 2021
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  70.220  -  Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering
Sinds 20 september 2021
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  64.200 -  Holdings
Sinds 31 december 2021
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar14 september 2021
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2022
 
 

Linken tussen entiteiten

0878.203.059 (AB Holding)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 30 december 2021
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug