shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0774.519.264
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 23 september 2021
Begindatum:23 september 2021
Naam:A POELE
Naam in het Frans, sinds 23 september 2021
Adres van de zetel: Rue de la Malgagnée 4
4040 Herstal
Sinds 23 september 2021
Telefoonnummer:
+32479688086 Sinds 23 september 2021
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
a-poele@outlook.comSinds 23 september 2021
a-poele@outlook.comSinds 23 september 2021
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 23 september 2021
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Giusto ,  Camille  Sinds 23 september 2021
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Leurhandel
Sinds 6 oktober 2021
 
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 6 oktober 2021
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 23 september 2021
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 6 oktober 2021
 
 

Toelatingen

Machtiging ambulante activiteiten
Sinds 6 oktober 2021
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 6 oktober 2021
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  47.810  -  Markt- en straathandel in voedings- en genotmiddelen
Sinds 23 september 2021
Btw 2008  47.890  -  Markt- en straathandel in andere artikelen
Sinds 23 september 2021
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar23 september 2021
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2022
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug