shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0774.553.215
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 24 september 2021
Begindatum:24 september 2021
Naam:ATTARA
Naam in het Frans, sinds 24 september 2021
Adres van de zetel: Avenue de Falichamp(JB) 17
5100 Namur
Sinds 24 september 2021
Telefoonnummer:
+32478204461 Sinds 24 september 2021
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
cmontoisy@attara.beSinds 24 september 2021
cmontoisy@attara.beSinds 24 september 2021
Webadres:
www.attara.be Sinds 24 september 2021
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 24 september 2021
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Montoisy ,  Christophe  Sinds 24 september 2021
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 23 oktober 2021
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 4 september 2023
Onderworpen aan btw
Sinds 1 oktober 2021
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 23 oktober 2021
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 23 oktober 2021
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  70.220  -  Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering
Sinds 1 oktober 2021
Btw 2008  82.990  -  Overige zakelijke dienstverlening, n.e.g.
Sinds 1 oktober 2021
Btw 2008  85.599  -  Overige vormen van onderwijs
Sinds 1 oktober 2021
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  70.220 -  Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering
Sinds 4 september 2023
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar24 september 2021
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2022
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug