shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0774.584.392
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 26 september 2021
Begindatum:26 september 2021
Naam:AMARUQ
Naam in het Frans, sinds 26 september 2021
Adres van de zetel: Roquez(SART) 56   bus 3
4845 Jalhay
Sinds 26 september 2021
Telefoonnummer:
0471/85.86.23 Sinds 30 oktober 2021
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
info@amaruq-wheels.comSinds 26 september 2021
Webadres:
www.amaruq-wheels.com Sinds 26 september 2021
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 26 september 2021
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Tefnin ,  Gauthier  Sinds 26 september 2021
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 4 oktober 2021
 
Rijwielen
Sinds 4 oktober 2021
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 1 oktober 2021
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 4 oktober 2021
 
 

Toelatingen

Sectorale beroepsbekwaamheid voor rijwielen
Sinds 4 oktober 2021
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 4 oktober 2021
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  46.495  -  Groothandel in fietsen
Sinds 1 oktober 2021
Btw 2008  47.640  -  Detailhandel in sport- en kampeerartikelen in gespecialiseerde winkels
Sinds 1 oktober 2021
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug