shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0774.668.229
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 28 september 2021
Begindatum:28 september 2021
Naam:FD EXPERTISES
Naam in het Frans, sinds 28 september 2021
Adres van de zetel: Ch. de la Bruyère 45 Stratenplan
4801 Verviers
Sinds 28 september 2021
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 28 september 2021
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder 0896.566.248   Sinds 28 september 2021
Bestuurder Mathy ,  Aline  Sinds 28 september 2021
Vaste vertegenwoordiger Franchimont ,  Pierre  (0896.566.248)   Sinds 28 september 2021
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 1 oktober 2021
 
Algemeen aannemer
Sinds 1 oktober 2021
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 oktober 2021
Onderworpen aan btw
Sinds 28 september 2021
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 oktober 2021
 
 

Toelatingen

Beroepsbekwaamheid algemeen aannemer in de bouwsector
Sinds 1 oktober 2021
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 1 oktober 2021
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  66.210  -  Risicoanalisten en schadetaxateurs
Sinds 28 september 2021
Btw 2008  41.201  -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 28 september 2021
Btw 2008  68.100  -  Handel in eigen onroerend goed
Sinds 28 september 2021
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  71.121 -  Ingenieurs en aanverwante technische adviseurs, exclusief landmeters
Sinds 1 oktober 2021
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar22 september 2021
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2022
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug