shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0774.716.630
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 28 september 2021
Begindatum:28 september 2021
Naam:VENDING PAYMENTS SOLUTIONS
Naam in het Frans, sinds 28 september 2021
Adres van de zetel: Avenue de l'Energie 25   bus Hall F12
4432 Ans
Sinds 28 september 2021
Telefoonnummer:
+32475552259 Sinds 28 september 2021
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
ericcesarsprl@gmail.comSinds 28 september 2021
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 28 september 2021
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder César ,  Livia  Sinds 28 september 2021
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 7 oktober 2021
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 21 oktober 2021
Onderworpen aan btw
Sinds 1 oktober 2021
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 7 oktober 2021
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 7 oktober 2021
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  46.510  -  Groothandel in computers, randapparatuur en software
Sinds 28 september 2021
Btw 2008  33.120  -  Reparatie van machines
Sinds 28 september 2021
Btw 2008  46.699  -  Groothandel in andere machines en werktuigen, n.e.g.
Sinds 28 september 2021
Btw 2008  47.990  -  Overige detailhandel, niet in winkels en exclusief markt- en straathandel
Sinds 28 september 2021
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  46.699 -  Groothandel in andere machines en werktuigen, n.e.g.
Sinds 21 oktober 2021
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering december
Einddatum boekjaar 30 juni
Begindatum uitzonderlijk boekjaar28 september 2021
Einddatum uitzonderlijk boekjaar30 juni 2022
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug