shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0774.903.603
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 1 oktober 2021
Begindatum:1 oktober 2021
Naam:WASHMOBILE
Naam in het Frans, sinds 1 oktober 2021
Adres van de zetel: Rue du Perseau(WD) 60
5100 Namur
Sinds 1 oktober 2021
Telefoonnummer:
+32483003245 Sinds 1 oktober 2021
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
didierwashmobile@gmail.comSinds 1 oktober 2021
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 1 oktober 2021
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Wakem Keumoé ,  Didier  Sinds 1 oktober 2021
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 19 oktober 2021
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 6 oktober 2021
Onderworpen aan btw
Sinds 1 oktober 2021
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 19 oktober 2021
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 19 oktober 2021
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  81.210  -  Algemene reiniging van gebouwen
Sinds 1 oktober 2021
Btw 2008  43.390  -  Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen
Sinds 1 oktober 2021
Btw 2008  45.206  -  Wassen en poetsen van motorvoertuigen
Sinds 1 oktober 2021
Btw 2008  68.100  -  Handel in eigen onroerend goed
Sinds 1 oktober 2021
Btw 2008  81.290  -  Andere reinigingsactiviteiten
Sinds 1 oktober 2021
Btw 2008  81.300  -  Landschapsverzorging
Sinds 1 oktober 2021
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  81.210 -  Algemene reiniging van gebouwen
Sinds 6 oktober 2021
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar1 oktober 2021
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2022
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug