shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0774.942.995
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 2 oktober 2021
Begindatum:2 oktober 2021
Naam:Bel'grains
Naam in het Frans, sinds 2 oktober 2021
Adres van de zetel: Chaussée de Namur 47
5030 Gembloux
Sinds 2 oktober 2021
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
info@belgrains.beSinds 2 oktober 2021
Webadres:
www.belgrains.be Sinds 2 oktober 2021
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Coöperatieve vennootschap
Sinds 2 oktober 2021
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Er zijn 7 functiehouders voor deze entiteit. Toon de functiehouders.
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 12 oktober 2021
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 2 oktober 2021
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 12 oktober 2021
 
 

Toelatingen

Erkende Coöperatieve Vennootschap
Sinds 1 februari 2022
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 12 oktober 2021
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  46.214  -  Groothandel in andere akkerbouwproducten
Sinds 2 oktober 2021
Btw 2008  28.300  -  Vervaardiging van machines en werktuigen voor de landbouw en de bosbouw
Sinds 2 oktober 2021
Btw 2008  46.216  -  Groothandel in akkerbouwproducten en veevoeders, algemeen assortiment
Sinds 2 oktober 2021
Btw 2008  46.610  -  Groothandel in machines, werktuigen en toebehoren voor de landbouw
Sinds 2 oktober 2021
Btw 2008  46.752  -  Groothandel in kunstmeststoffen en andere agrochemische producten
Sinds 2 oktober 2021
Btw 2008  77.310  -  Verhuur en lease van landbouwmachines en -werktuigen
Sinds 2 oktober 2021
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering januari
Einddatum boekjaar 30 september
Begindatum uitzonderlijk boekjaar28 september 2021
Einddatum uitzonderlijk boekjaar30 september 2022
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug