shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0774.945.569
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 3 oktober 2021
Begindatum:3 oktober 2021
Naam:DW EVENTS
Naam in het Frans, sinds 3 oktober 2021
Adres van de zetel: Rue des Glaces Nationales(AUV) 169   bus 70
5060 Sambreville
Sinds 3 oktober 2021
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 3 oktober 2021
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Plaatsvervangende vaste vertegenwoordiger Duvivier ,  Wesley  (0682.858.917)   Sinds 3 oktober 2021
Bestuurder 0682.858.917   Sinds 3 oktober 2021
Vaste vertegenwoordiger Collet ,  David  (0682.858.917)   Sinds 3 oktober 2021
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 14 oktober 2021
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 2 mei 2022
Onderworpen aan btw
Sinds 3 oktober 2021
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 14 oktober 2021
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 14 oktober 2021
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  90.021  -  Promotie en organisatie van uitvoerende kunstevenementen
Sinds 3 oktober 2021
Btw 2008  56.210  -  Catering
Sinds 3 oktober 2021
Btw 2008  74.901  -  Activiteiten van managers van artiesten, sportlui en overige bekende pesonaliteiten
Sinds 3 oktober 2021
Btw 2008  79.110  -  Reisbureaus
Sinds 3 oktober 2021
Btw 2008  90.029  -  Overige ondersteunende activiteiten voor de uitvoerende kunsten
Sinds 3 oktober 2021
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  82.300 -  Organisatie van congressen en beurzen
Sinds 2 mei 2022
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering november
Einddatum boekjaar 30 juni
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug