shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0774.984.963
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 4 oktober 2021
Begindatum:4 oktober 2021
Naam:Kupper US Cars
Naam in het Frans, sinds 4 oktober 2021
Adres van de zetel: Rue de Renoupré 58
4800 Verviers
Sinds 4 oktober 2021
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 4 oktober 2021
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Küpper ,  Guy  Sinds 4 oktober 2021
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 12 oktober 2021
 
Motorvoertuigen intersectoraal
Sinds 12 oktober 2021
 
Motorvoertuigen tot 3,5 ton
Sinds 12 oktober 2021
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 februari 2022
Onderworpen aan btw
Sinds 4 oktober 2021
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 12 oktober 2021
 
 

Toelatingen

Intersectorale beroepsbekwaamheid motorvoertuigen
Sinds 12 oktober 2021
Beroepsbekwaamheid motorvoertuigen tot 3,5 ton
Sinds 12 oktober 2021
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 12 oktober 2021
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  45.113  -  Detailhandel in auto's en lichte bestelwagens (= 3,5 ton)
Sinds 4 oktober 2021
Btw 2008  45.201  -  Algemeen onderhoud en reparatie van auto's en lichte bestelwagens (= 3,5 ton)
Sinds 4 oktober 2021
Btw 2008  45.202  -  Algemeen onderhoud en reparatie van overige motorvoertuigen (> 3,5 ton)
Sinds 4 oktober 2021
Btw 2008  45.203  -  Reparatie en montage van specifieke auto-onderdelen
Sinds 4 oktober 2021
Btw 2008  45.204  -  Carrosserieherstelling
Sinds 4 oktober 2021
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  45.201 -  Algemeen onderhoud en reparatie van auto's en lichte bestelwagens (= 3,5 ton)
Sinds 1 februari 2022
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering maart
Einddatum boekjaar 30 september
Begindatum uitzonderlijk boekjaar1 oktober 2021
Einddatum uitzonderlijk boekjaar30 september 2022
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug