shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0775.340.301
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 5 oktober 2021
Begindatum:5 oktober 2021
Naam:ACID NIET EESIT
Naam in het Nederlands, sinds 5 oktober 2021
Adres van de zetel: L. Nuytemanslaan 22
8370 Blankenberge
Sinds 5 oktober 2021
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Commanditaire vennootschap
Sinds 5 oktober 2021
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder Vandergunst ,  Nathan  Sinds 5 oktober 2021
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 5 oktober 2021
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 6 oktober 2021
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  90.011  -  Beoefening van uitvoerende kunsten door zelfstandig werkende artiesten
Sinds 5 oktober 2021
Btw 2008  47.715  -  Detailhandel in kledingaccessoires in gespecialiseerde winkels
Sinds 5 oktober 2021
Btw 2008  59.201  -  Maken van geluidsopnamen
Sinds 5 oktober 2021
Btw 2008  63.120  -  Webportalen
Sinds 5 oktober 2021
Btw 2008  74.103  -  Activiteiten van grafische designers
Sinds 5 oktober 2021
Btw 2008  82.300  -  Organisatie van congressen en beurzen
Sinds 5 oktober 2021
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering maart
Einddatum boekjaar 30 september
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug