shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0775.293.878
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 5 oktober 2021
Begindatum:5 oktober 2021
Naam:H²INVEST
Naam in het Frans, sinds 5 oktober 2021
Adres van de zetel: Rue du Château d'Eau 18
4530 Villers-le-Bouillet
Sinds 5 oktober 2021
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 5 oktober 2021
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Houssonloge ,  Fabrice  Sinds 5 oktober 2021
Bestuurder Massin ,  Fabrice  Sinds 5 oktober 2021
Bestuurder Neuprez ,  Henri-François  Sinds 5 oktober 2021
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 16 november 2021
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 1 november 2021
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 16 november 2021
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 16 november 2021
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  70.220  -  Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering
Sinds 5 oktober 2021
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal 1.600.000,00 EUR
Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar5 oktober 2021
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2022
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug