shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0775.393.551
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 6 oktober 2021
Begindatum:6 oktober 2021
Naam:André JONLET
Naam in het Frans, sinds 6 oktober 2021
Adres van de zetel: Lohirville 19
4890 Thimister-Clermont
Sinds 6 oktober 2021
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Commanditaire vennootschap
Sinds 6 oktober 2021
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder Jonlet ,  André  Sinds 6 oktober 2021
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 24 oktober 2021
 
Motorvoertuigen intersectoraal
Sinds 24 oktober 2021
 
Elektrotechniek
Sinds 28 augustus 2023
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 6 oktober 2021
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 24 oktober 2021
 
 

Toelatingen

Intersectorale beroepsbekwaamheid motorvoertuigen
Sinds 24 oktober 2021
Beroepsbekwaamheid elektrotechnieken
Sinds 28 augustus 2023
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 24 oktober 2021
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  77.399  -  Verhuur en lease van andere machines en werktuigen en andere materiële goederen
Sinds 6 oktober 2021
Btw 2008  77.299  -  Verhuur en lease van andere consumentenartikelen, n.e.g.
Sinds 6 oktober 2021
Btw 2008  77.320  -  Verhuur en lease van machines en installaties voor de bouwnijverheid en de weg- en waterbouw
Sinds 6 oktober 2021
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug