shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0775.693.558
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 13 oktober 2021
Begindatum:13 oktober 2021
Naam:FLTravaux
Naam in het Frans, sinds 13 oktober 2021
Adres van de zetel: Route de Ramillies,Bolinne 153
5310 Eghezée
Sinds 13 oktober 2021
Telefoonnummer:
+32473515715 Sinds 13 oktober 2021
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
info@fltravaux.beSinds 13 oktober 2021
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 13 oktober 2021
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Bouche ,  Sandrine  Sinds 13 oktober 2021
Bestuurder Lumaye ,  François  Sinds 13 oktober 2021
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Leurhandel
Sinds 9 november 2021
 
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 9 november 2021
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 maart 2022
Onderworpen aan btw
Sinds 1 november 2021
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 9 november 2021
 
 

Toelatingen

Machtiging ambulante activiteiten
Sinds 9 november 2021
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 9 november 2021
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  81.300  -  Landschapsverzorging
Sinds 13 oktober 2021
Btw 2008  42.110  -  Bouw van autowegen en andere wegen
Sinds 13 oktober 2021
Btw 2008  43.120  -  Bouwrijp maken van terreinen
Sinds 13 oktober 2021
Btw 2008  43.291  -  Isolatiewerkzaamheden
Sinds 13 oktober 2021
Btw 2008  43.994  -  Uitvoeren van metsel- en voegwerken
Sinds 13 oktober 2021
Btw 2008  82.990  -  Overige zakelijke dienstverlening, n.e.g.
Sinds 13 oktober 2021
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  81.300 -  Landschapsverzorging
Sinds 1 maart 2022
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering maart
Einddatum boekjaar 30 september
Begindatum uitzonderlijk boekjaar13 oktober 2021
Einddatum uitzonderlijk boekjaar30 september 2022
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug