shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0775.822.727
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 15 oktober 2021
Begindatum:15 oktober 2021
Naam:PONSGEN & SALERNO, notaires associés
Naam in het Frans, sinds 15 oktober 2021
Adres van de zetel: Avenue du Centenaire 226
4102 Seraing
Sinds 15 oktober 2021
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 15 oktober 2021
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder 0774.864.308   Sinds 15 oktober 2021
Bestuurder 0774.864.407   Sinds 15 oktober 2021
Vaste vertegenwoordiger Pönsgen ,  Louis-Marie  (0774.864.308)   Sinds 15 oktober 2021
Vaste vertegenwoordiger Salerno ,  Alessia  (0774.864.407)   Sinds 15 oktober 2021
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 november 2021
Onderworpen aan btw
Sinds 15 oktober 2021
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 20 oktober 2021
 
 

Toelatingen

Erkend door de Nationale Kamer van Notarissen (NKN)
Sinds 15 oktober 2021
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  69.102  -  Activiteiten van notarissen
Sinds 15 oktober 2021
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  69.102 -  Activiteiten van notarissen
Sinds 1 november 2021
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar15 oktober 2021
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2022
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug