shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0776.518.751
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 26 oktober 2021
Begindatum:26 oktober 2021
Naam:LUMAMI
Naam in het Frans, sinds 26 oktober 2021
Adres van de zetel: Place de Brogne, St-Gérard 6   bus A
5640 Mettet
Sinds 26 oktober 2021
Telefoonnummer:
+320486878456 Sinds 26 oktober 2021
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
daisy.bloc@gmail.comSinds 26 oktober 2021
daisy.bloc@gmail.comSinds 26 oktober 2021
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Commanditaire vennootschap
Sinds 26 oktober 2021
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder Bloc ,  Daisy  Sinds 26 oktober 2021
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 29 oktober 2021
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 26 oktober 2021
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 29 oktober 2021
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 29 oktober 2021
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  70.220  -  Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering
Sinds 26 oktober 2021
Btw 2008  63.990  -  Overige dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie, n.e. g.
Sinds 26 oktober 2021
Btw 2008  70.210  -  Adviesbureaus op het gebied van public relations en communicatie
Sinds 26 oktober 2021
Btw 2008  73.110  -  Reclamebureaus
Sinds 26 oktober 2021
Btw 2008  74.909  -  Overige gespecialiseerde wetenschappelijke en technische activiteiten
Sinds 26 oktober 2021
Btw 2008  82.990  -  Overige zakelijke dienstverlening, n.e.g.
Sinds 26 oktober 2021
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug